Praktische informatie

Cursus: Dimensies van Liefde

Praktische informatie

Data: vrijdag 2 september, 7 oktober, 4 november, en 9 december 2022; 13 januari,17 februari, 10 maart, 14 april, 19 mei, en 16 juni 2023.

Tijd: 
10 uur tot 17 uur.

Plaats:
 de Vuurvlieg, Tweede Oude Heselaan 179a, Nijmegen

Prijs:
 850 euro; je kan in 2 of 3 delen betalen. Voor minima en studenten: 600 euro. Voor herhalers: 450 euro.

Bankrekening
: NL11 INGB 0005011133 t.a.v. J. Bakker o.v.v. Dimensies

Docenten:
 Ko Bakker, Hassan Elkadi


Teachers
Ko Bakker en Hassan Elkadi
Email: ko_bakker@hetnet.nl m: 06 30 25 43 44                                                                                                                                                                Aanmelden:bij contact op deze website of ko_bakker@hetnet.nl