As you start to walk on the way, the way appears.

– Rumi

De Groene Essentie

Mededogen en liefdevolle vriendelijkheid

Wanneer de Groene Essentie ons lichaam vult, voelen we ons omringd door vriendelijkheid, zacht- moedigheid en mededogen. Deze Essentie geeft ons het vermogen om onze innerlijke ervaringen tegemoet te treden met liefdevolle vriendelijkheid, acceptatie en zachtmoedigheid. Deze Essentie fungeert als een innerlijke balsem, die onze zorgen en verdriet verzacht. We ervaren mededogen voor onszelf en voor anderen. we kunnen kwetsbaarheid en verwonding tolereren, en erbij aanwezig blijven met ons hart. 

Praktische informatie
Datum: Vrijdag 14 januari, 11 februari, en 11 maart 2022

Aanmelden
Via het contactformulier of per mail:  ko_bakker@hetnet.nl