As you start to walk on the way, the way appears.

– Rumi

Aanwezigheid

Online cursus: Aanwezigheid beoefenen

Black Essence

Aanwezigheid is dichterbij dan je denkt

Je kent die momenten wel.
Onverwacht ben je geraakt door de stilte in het bos; of ben je ontroerd door wat je ziet, alsof je ogen subtieler kijken; ben je verrast door hoe licht je je voelt, hoe blij met jezelf en dat anderen op straat je zomaar toeknikken. Of je spreekt je zomaar uit met een kracht en vanzelfsprekendheid, die je niet van jezelf kent. Je voelt dat je aanwezig bent.

Aanwezigheid is een wonderlijk fenomeen. We kunnen het op allerlei manieren ervaren. Als een diepe stilte; als een helder gewaar zijn; als in Nu zijn; als een uitgestrekte openheid; als een solide verankering; als een zachte kalmte; als een opwekkende lichtheid; als een innerlijke vrede.

Aanwezigheid is het onderliggend veld dat alles draagt en doordringt.

Al deze verschijningvormen hebben gemeen dat ze een onderliggend veld zijn voor wat er in ons leven afspeelt.
Dit veld van aanwezigheid is zowel basis voor ons als voor het universum als geheel. Het is de altijd aanwezige grond voor de dans van het leven. En dat is een tweede, bijzondere eigenschap van aanwezigheid: het zet al je ervaringen in het licht.
Je leven is….   

Lees verder

 

Diamant bewustzijn

Cursus: Objectief bewustzijn en innerlijke leiding

Diamond Body

Diamantbewustzijn is het voertuig van objectief bewustzijn en de Essentie van innerlijke Leiding. Het omvat precisie, objectiviteit, direct weten, openbaring en articulatie.

Wanneer we afstemmen op dit Diamantbewustzijn, dan raakt elk deel van ons bestaan doordrongen van levendigheid, frisheid, alertheid, elegantie, schittering, stralende helderheid en gratie. Ons hele leven raakt gevuld met intelligentie, leiding en essentiële rijkdom dat zijn weerga niet kent.

Het is de bron van de Diamond Logos leringen en het kompas dat ons leidt in het ontdekken en het leven van onze essentiële kwaliteiten en ons essentiële Zelf.

Zonder ons Diamantbewustzijn….     Lees verder