Leven vanuit Essentie

Wat is Essentie?

Essentie duikt als vanzelf op wanneer we contact maken met ons natuurlijk Zijn. Essentie is Echt Aanwezig Zijn. Er zijn velerlei smaken en kwaliteiten in Essentie. Denk aan kwaliteiten als kracht, liefde en vreugde. En het bijzondere is: we hoeven geen moeite te doen om ons sterk of vreugdevol te voelen: het zijn de vanzelfsprekende vruchten van ons natuurlijk Zijn.
Gedurende de cursus wordt steeds twee dagen besteed aan het contact maken met en belichamen van een bepaalde Essentie. De dagen bestaan uit een combinatie van meditatie; voordrachten; ervaringsoefeningen zoals open zelfonderzoek (inquiry) en licht lichaamswerk; en verder uitwisseling van ervaringen en korte interventies. Een bijzondere plaats wordt ingenomen door de overdracht (transmissie) van de Essentie. In de cursus onderzoeken de deelnemers hun gevoelens, gedachtes en gedrag, zowel met betrekking tot de Essentiele kwaliteiten als tot de psychologische barrières.

De rol van de teacher is die van een katalysator. Hij belichaamt de Essentie, die overgedragen en onderzocht wordt. Hij is precies, objectief en liefdevol in het begeleiden van de deelnemers, zowel bij het onderzoeken en integreren van hun potentieel als bij het (h)erkennen van de persoonlijkheidsstructuur.

Elke Essentie heeft zijn eigen fysieke en energetische kenmerken. We onderscheiden in ‘Leven vanuit Essentie’ vijf kleuren, ieder geassocieerd met kwaliteiten. De namen van de Essenties duiden wij, in de traditie van Diamond Logos, in het Engels aan.

White essence

Witte Essentie

Innerlijke steun en vertrouwen

Deze Essentie geeft ons een gevoel van innerlijke stevigheid, geworteld zijn, en een gevoel van diepe ondersteuning en gedragenheid.
Deze Essentie stelt ons in staat om ons op ons gemak te voelen, ondersteund en in contact met ons wezen te midden van ons dagelijks leven.
Hier leren we wat diep vertrouwen en Essentiële wil betekent. Deze Essentie heft het belemmerende gedragspatroon van over-inspanning en de gevoelens van tekort op.
We ervaren een gecenterd zijn in onszelf, en we worden noch afgeleid door onze eigen gedachtes en emoties, noch door de de wereld buiten ons.

White essence

Rode Essentie

Kracht, moed en levenslust

Wanneer deze Essentie in ons lichaam stroomt, voelen we ons krachtig, moedig en levenslustig.
Deze Essentie geeft ons het vermogen om met de uitdagingen in ons leven om te gaan terwijl we ons krachtig en enthousiast voelen.
Het geeft ons de moed om onze patronen onder ogen te zien en om in de wereld initiatief te nemen.
We voelen ons capabel om op gepaste wijze nee te zeggen.
Red Essence geeft een antwoord op thema’s van woede en separatieangst. We ervaren een gevoel van expansie en de moed om verder te gaan.

Black Essence

Zwarte Essentie

Vrede en macht

Wanneer we deze Essentie belichamen, voelen we een diepe vrede en een diep gevoel van intimiteit met onszelf, de ander en het bestaan.
Deze Essentie wist ons gepieker uit, ons twijfelen en overmatig denken Het laat ons landen in een diepe vrede en rust.
Deze Essentie maakt het ons mogelijk om kwesties rondom de angst voor de dood en om kwesties rondom twijfel en haat tegemoet te treden en op te lossen.
We ervaren stilte, rust en direct weten. We krijgen toegang tot onze innerlijke beschermer van Essentie. Het is de aanwezigheid van Vrede en het toont ons wat echt meesterschap is.

Green essence

Groene Essentie

Mededogen en liefdevolle vriendelijkheid

Wanneer deze Essentie ons vervult, voelen we ons omringd door vriendelijkheid, zachtmoedigheid en mededogen.
Deze Essentie geeft ons het vermogen om onze innerlijke ervaring tegemoet te treden met liefdevolle vriendelijkheid, acceptatie en zachtmoedigheid.
Deze Essentie fungeert als een innerlijke balsem, dat onze zorgen en verdriet verzacht.
We ervaren mededogen voor onszelf en voor anderen. We kunnen kwetsbaarheid en verwonding tolereren, en erbij aanwezig blijven met ons hart.

Yellow Essence

Gele Essentie

Vreugde en nieuwsgierigheid

Wanneer deze Essentie ons lichaam doorstroomt, hebben we een gevoel van subtiele vreugde en lichthartigheid.
Deze Essentie verlicht de zwaarte en zorgen van ons hart en geeft ons het vermogen om het leven vol vreugde te vieren.
Het stelt ons in staat om nieuwsgierig te zijn naar onszelf en het leven. Met deze Essentie ontvangen wij het leven met open armen.
We ervaren de lichtheid en de eenvoud van het Zijn.
Deze Essentie geeft ook antwoord op thema’s rond valse loyaliteit, rond piekeren, als ook rond wensen en willen.
Hier nemen wij afstand van oude imprints uit onze ouderlijke omgeving.