Het Pad

Het pad

Diamond Logos is een eigentijds pad van innerlijke ontwikkeling, dat inzichten uit de moderne psychologie verenigt met kennis uit de grote spirituele en mystieke tradities, zoals boeddhistische meditatietechnieken en soefi wijsheid over Essentie. De school biedt een gedetailleerde ‘plattegrond’ van de menselijke psyche, zowel in haar vrije als in haar beperkte vorm. De teachings geven inzicht in en toegang tot de vele kwaliteiten (Essenties) die ons als mensen gegeven zijn, die onze echte Natuur vormen.

Een keerpunt

Gewoonlijk beginnen we ons persoonlijk werk omdat er een gemis of een zeurend gevoel is van beperking. We voelen ons in een bepaalde mate afgescheiden van de stroom van het leven en van de liefde. We weten dat er meer mogelijk is. En ergens op die zoektocht om het gemis te verminderen, merken we dat we aan een reis begonnen zijn, een reis waarbij we zoeken naar wat waar is. Iets resoneert in ons en we beginnen te luisteren. De reis gaat verder, en we zoeken naar een zienswijze, die ons ontmoet precies op de plek waar we zijn. Daar vormt zich een pad. Ook Diamond Logos vormt zo’n pad; een pad, dat ieder de mogelijkheid laat exact te beginnen waar hij is, en dat ieder in staat stelt zich te ontvouwen in een eigen tempo.

Wat is Essentie?

Het eerste wat we leren op het pad van Diamond Logos is het ervaren van Essentie. Essentie komt als vanzelf op wanneer we contact maken met natuurlijk Zijn. Essentie is Echt Aanwezig Zijn. Er zijn velerlei smaken en kwaliteiten in Essentie. Denk aan kwaliteiten als kracht, liefde en vreugde. En het bijzondere is: we hoeven geen moeite te doen om ons sterk of vreugdevol te voelen: het zijn de vanzelfsprekende vruchten van ons natuurlijk Zijn.

Meer dan therapie

Het Diamond Logos werk start waar therapie vaak stopt. De teachers van Diamond Logos hebben zowel een diepe kennis van het werken met Essentie als scholing in psychotherapie en lichaamswerk. In de cursussen van Diamond Logos nodigen we onze Essenties uit. In het contact met onze Essentie komt ook van alles naar voren dat niet resoneert met deze Essentie. En zo ontmoeten we ook onze beperkingen en verkrampingen.
Inquiry als methode van zelfonderzoek
Zowel de Essenties als de beperkingen onderzoeken we via inquiry. Inquiry is een vorm van zelfonderzoek, waarin we ons op een directe en nieuwsgierige manier openstellen voor onze ervaringen. Er vindt een ontvouwing plaats. Er verschuift iets in ons lichaam, in ons gevoel of ons begrip. We gaan onszelf en ons leven diepgaander en voller beleven.

Ontvouwing als levenskunst

Wanneer we onze ervaring meer kunnen laten bestaan, merken we dat ons wezen zich ontvouwt als een bloem die open gaat en tot bloeit komt. Nieuwe kwaliteiten dienen zich aan en oude beperkingen lossen zich geleidelijk op. Het geconditioneerde zelf wordt minder sterk en er komt meer ruimte voor de spontane beweging van het leven en voor een meer authentieke ervaring van onszelf. De Diamond Logos biedt een pad, dat ons toestaat precies daar te beginnen waar we zijn; om ons te ontvouwen in ons eigen tempo, en om gaandeweg te begrijpen wat er in ons gebeurt, en te doen wat we ten diepste willen.