Het Pad

Het pad

 

Ontvouwing als levenskunst

De Diamond Logos biedt een pad, dat ons toestaat precies daar te beginnen waar we zijn; om ons te ontvouwen in ons eigen tempo, en om gaandeweg te begrijpen wat er in ons gebeurt, en te doen wat we ten diepste willen.

Wanneer we onze ervaring meer kunnen laten bestaan, merken we dat ons wezen zich ontvouwt als een bloem die opengaat en tot bloeit komt. Nieuwe Essenties dienen zich aan en oude beperkingen lossen zich geleidelijk op. Het geconditioneerde zelf wordt minder sterk en er komt meer ruimte voor de spontane beweging van het leven en voor een meer authentieke ervaring van onszelf. Onze vermogens gaan zich ontvouwen.

Wat is Essentie?

Het eerste wat we leren op het pad van Diamond Logos is het ervaren van Essentie. Essentie komt als vanzelf op wanneer we contact maken met natuurlijk Zijn. Essentie is Echt Aanwezig Zijn. Er zijn velerlei smaken en kwaliteiten in Essentie. Denk aan kwaliteiten als kracht, liefde en vreugde. En het bijzondere is: we hoeven geen moeite te doen om ons sterk of vreugdevol te voelen: het zijn de vanzelfsprekende vruchten van ons natuurlijk Zijn.

Belemmeringen uitnodigen

Elk van die Essenties heeft bepaalde belemmeringen, die maken dat we minder leven. Het gaat er niet om die belemmeringen te veroordelen of kwijt te willen. We proberen die belemmeringen juist uit te nodigen, zodat ze zichtbaar en voelbaar worden en wij beter kunnen begrijpen hoe ze een sleutel zijn tot die kwaliteiten. Door de belemmeringen met vriendelijkheid en nieuwgierigheid nauwkeuriger te onderzoeken is het mogelijk dat de belemmeringen meer gaan ontknopen, ontwarren, ontspannen en oplossen. Zodat de Essenties weer beschikbaar komen, en wij meer eigen worden. We kunnen meer rusten in wie we zijn.

Inquiry

Zowel de Essenties als de belemmeringen onderzoeken we via inquiry. Inquiry is een vorm van zelfonderzoek, waarin we ons op een directe en nieuwsgierige manier openstellen voor onze ervaringen. We luisteren naar ons lichaam en we staan open voor wat opkomt. Er vindt een ontvouwing plaats. Er verschuift iets in ons lichaam, in ons gevoel en in ons begrip. We gaan onszelf en ons leven diepgaander en voller beleven.

Verbinding met het geheel

We leven in een veld, dat alles met elkaar verbindt. Dit veld is vol potentie. Ons zijn is deel van dit veld. Hoe meer we zijn met ons hart, hoe meer contact we kunnen ervaren met dit veld van licht en liefde. Van hieruit kunnen we scheppen.

Eigenheid

Dit pad van Diamond Logos waardeert ons ego. Ons ego is belangrijk in de dingen die het doet. Geleidelijk wordt ons ego transparanter en gaat het meer en meer onze ontvouwing ondersteunen.

Dit pad is er niet op gericht dat we als golven verdwijnen in de oceaan. Om deze beeldspraak te gebruiken: wij zijn de vissen in de oceaan. Uniek, met eigenheid. We verschijnen als wezens van licht, liefde en leven in de wereld. Een wereld, die we zien met ogen van nieuw. Een wereld waarin ieder mens zijn eigen, specifieke bijdrage levert.