Voertuigen van Zijn

Ware Natuur

Het Absolute

Ware natuur

Het Absolute is onze echte Natuur. Het betreft de ervaring van eenheid die in alle spirituele beoefeningen gezocht wordt. Het is uitgestrekte ruimte, die aan de basis van alles ligt. We leren onze echte Natuur herkennen, en vanuit deze herkenning komen we eindelijk thuis, in Zijn. We leren de verschuiving te maken van het wereldse naar het oneindige elektromagnetische veld. Hoe eenvoudiger deze verschuiving plaatsvindt, hoe dieper en vrijer we rusten in wie we zijn. Hier leren we onszelf op een nieuwe manier kennen: we zijn heel simpel en een wonderlijk wezen.

Diamond Body

Diamanten Lichaam

Diamantbewustzijn

Dit aspect van ons Bewustzijn noemen wij ook wel het Diamantbewustzijn.
Het is het voertuig van objectief bewustzijn en de Essentie van innerlijke Leiding, precisie, objectiviteit, direct weten, openbaring en articulatie.
Wanneer we afstemmen op dit Diamantbewustzijn, raakt elk deel van ons bestaan doordrongen van levendigheid, frisheid, alertheid, elegantie, schittering, stralende helderheid en gratie.
Ons hele leven raakt gevuld met intelligentie, leiding en essentiële rijkdom dat zijn weerga niet kent.
Het is de bron van de Diamond Logos leringen en het kompas dat ons leidt in het ontdekken en het leven van onze essentiële kwaliteiten en ons essentiële Zelf.
Zonder ons Diamantbewustzijn ontvouwt ons leven zich binnen de nauwe banden van ons ego, blijven we onbewust gevangen in patronen en dromen van ons ego, leiden wij een leven van verwarring, slaap en diepe zielsarmoede.
Met ons Diamantbewustzijn worden wij met zekerheid en gratie geleid naar een essentieel leven van voortdurende ontdekking van ons menselijk potentieel.
Met deze Innerlijke Gids krijgt ons leven een nieuw perspectief, een nieuwe kijk.

Point of Light

Point of Light

Individuele spirit

Waar de Absolute onze echte Natuur vormt, daar is de Point of Light onze spirit als individu. We zouden onze echte Natuur als de oceaan kunnen zien, waarin de vis – de individuele spirit – vrij zwemt.
Jouw spirit als individu wordt niet ervaren als een veld zoals bij de Essentiele kwaliteiten of zoals bij onze echte Natuur,… het wordt ervaren als een levenslicht, een vonk – aanstekelijk, en met eigen richting.
Je spirit is de ster in je leven, vol levenskracht en straling. Je spirit verbindt het relatieve, het wereldse met onze echte Natuur.
Onze persoonlijkheid heeft allerlei wensen en verlangens; onze spirit volgt een roep van de ziel die zichzelf en zijn bestemming op aarde uit wil drukken.
Deze cursus werkt zelf ook als een vonk, die onze bestemming ontsteekt en ruimte maakt voor onze ziel.
Contact met onze spirit brengt een sprankelende bezieling in ons leven, vol inspiratie, creativiteit en …ultieme lichtheid.

Pearl

Parel

Belichaming van de spirit

De Parel stelt ons in staat om moeiteloos contact te maken met onszelf, de ander en het bestaan. We voelen ons moeiteloos persoonlijk en op ons gemak. Ons lichaam krijgt een unieke parelachtige substantie, die gaat van het merg in onze botten tot aan cellen in onze huid. Wanneer we in contact zijn met de Parel, is ons hele systeem doortrokken van een vloeiend en rijk gevoel van tevredenheid en voldoening. Elk deel van ons voelt zich vol en overvloedig. We voelen ons volwassen, kostbaar en waardevol. Er is een natuurlijke veerkracht en soepelheid. Het lost het gevoel van minderwaardigheid op. We voelen ‘Dit ben ik; dit is de echte ik, die ik heb proberen te zijn’. De Parel is de vervulde belichaming van onze Point of Light.

Chandelier

Chandelier

Expressie en viering van ons wezen

Als we erkennen dat ons wezen de ware bron is van de vervulling in ons leven, dan begint een kleurrijke, inspirerende, opgewekte, speelse energie van Verrukking, Vreugde en Viering onze ziel te vullen.
Als de Chandelier in ons opwelt kan ons hele systeem oplichten als een kerstboom vol met sterrenlicht en kostbaarheden, die ons een gevoel geeft van veelkleurige viering. Elke cel danst van binnen, en is gevuld met vreugde en inspiratie.
De Chandelier is het juwelen hart van Viering en Vreugde van ons wezen. Als het juwelen hart in ons opent voelen we ons in staat om onze innerlijke schoonheid, vreugde en vervulling uit te drukken en te manifesteren. Het gaat samen met een gevoel van overvloed. Een nieuw stadium van onze reis opent zich, gemarkeerd door de wens om onze ziel en onze spirit volop uit te drukken middels onze talenten.
De grootste uitdaging is om ons opnieuw te wenden naar ons wezen als de ware bron. Zonder de Chandelier geloven we dat de bron van vervulling buiten ons ligt, en we raken leger en leger. De Chandelier roept ons op voor de grote wending naar ons wezen als de ware bron.

Citadel

Citadel

Het fort van ons wezen

De Citadel is het fort van ons Wezen. We zijn klaar om de wereld in te gaan. Hier kunnen we onze puurheid ervaren. Puurheid die opkomt vanuit heelheid. Dit is een tijd van integratie, waarin de bestemming van onze ziel helder wordt en wortel schiet. Het is zo’n ontspanning, na al dat ingespannen ons best doen. Nu kunnen we onze weg gaan. Er is geen haast. Er is volharding en geduld. De Citadel brengt de volheid van het leven terug, aangestoken door het wezen dat we zijn. Een nieuwe periode van licht en heelheid. In de aanwezigheid van de Citadel voelen we de steun van onze sangha; we ervaren dat we niet alleen zijn. Ons pad wordt helder… en moedig zetten we de ene onberispelijke stap na de ander.

Holy Cities

Heilige Stad

Waarde en ethiek in de wereld

We worden aangeraakt door het bestaan. We ervaren de heiligheid van het leven zelf.
‘Het hemels koninkrijk is aanstaande.’ We zijn geheiligde wezens, en dit bestaan is ons koninkrijk.
We zijn solide gegrond in onze waarheid te midden van de gemeenschap waarin we verkeren.
We stijgen op met beide voeten op de grond. Deze presentie helpt ons een te worden met onze Point of Light, bloesemend van natuurlijke waarde en ethiek.

Kaaba

Kaaba

Diepe bescherming en heling

De Kaaba vormt samen met de Holy Cities ons ethisch kompas.
Het toont ons de richting en de weg, en geeft de correcties op onze structuren, zodat we waarachtig kunnen blijven.
De Kaaba is gegrond in the Deep, en helpt ons terug te keren tot wat echt is.
De Kaaba is de Grote Beschermer. En vanuit deze bescherming kunnen we ontmoeten wat een split heeft veroorzaakt, als gevolg van innerlijk of uiterlijk misbruik.
Vanuit deze bescherming geraken we heel en leren we het Heilige Vrouwelijke kennen. Vanuit deze bescherming is er de tijd en de ruimte om in verbinding te blijven met onze kostelijke natuur, verfrist en puur.

Stupa

Stupa

Geïntegreerd wezen van essentie

De Stupa is een staat van Presentie, dat alle aspecten van Ons Zelf omvat, als een ontspannen met Essentie geladen potentieel.
De Stupa is geen statisch resultaat, maar een levende vloeibaarheid van Zijn, dat in staat stelt tot een voortdurend loslaten.
Uw wil geschiede.